Over Vlaardingen Partners

Vlaardingen Partners is de citymarketing organisatie van de stad Vlaardingen. Samen met onze partners en stakeholders bouwen wij aan de economische groei van de stad. Ons doel is de aantrekkingskracht van de stad te verbeteren en Vlaardingen als stad aantrekkelijk te positioneren.

De aantrekkingskracht van Vlaardingen
Omringd door groen en water is Vlaardingen een aantrekkelijke stad voor de regio. Het is er plezierig om te wonen, te ondernemen, te studeren en om de stad te bezoeken.

Vlaardingers staan voor hun stad en zijn sterk sociaal betrokken. De stad, de bewoners en de organisaties en bedrijven zijn ambitieus, innovatief, trots, optimistisch en toekomstgericht.

In Vlaardingen is veel aandacht voor innovatieve en duurzame bedrijvigheid en bijbehorende werkgelegenheid. Jonge en talentvolle mensen worden verleid om hier te komen werken, dankzij passend onderwijs en goede kansen op de arbeidsmarkt. Door de positieve impuls willen nieuwe bedrijven zich bovendien graag in Vlaardingen vestigen.

Ambitie
Het doel van de citymarketing organisatie is om bij te dragen aan het bereiken van de strategische ambities van de stad, die zijn gebleken uit de Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040 en ander strategisch beleid, zoals de Woonvisie 2021-2030 en het Programma Levendige Binnenstad 2030. “Vlaardingen wil zich profileren als een levendige stad met een uniek visserijverleden met als bekendste uiting de haring.”

Wij willen dat de unieke propositie van Vlaardingen een brede waardering krijgt, zowel regionaal als landelijk. En op termijn ook op internationaal niveau. Vlaardingse bedrijven en bewoners mogen trots zijn op hun stad en dit als ambassadeurs ook uitdragen.

Strategische invalshoeken
Vlaardingen Partners wil vanuit een regisseursrol sturen op het uitdragen van een gezamenlijke identiteit en een positief imago van de stad en de inwoners. Om dit te bereiken willen wij:
  • Sturen op een toenemende bekendheid van Vlaardingen, door gebruik te maken van on brand evenementen en activiteiten;
  • De zichtbaarheid van de stad vergroten, door in te zetten op een sterke digitale aanwezigheid, op regionale aanwezigheid en op basis van zichtbaarheid in de media;
  • Samenwerken met slagkrachtige interne en externe partijen;
  • Dat Vlaardingse bewoners en bedrijven met trots een ambassadeursfunctie vervullen.
Hiermee bouwen wij mee aan een toekomstbestendige, levendige en leefbare stad voor Vlaardingers.

Neem contact op

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen