Uitagenda
Herdenking bij Vissersmonument

Herdenking bij Vissersmonument

  • 17-05-2024
  • 16:00
  • Vissersmonument - Grote Visserijplein
Herdenking bij Vissersmonument

Enkele betrokken Vlaardingers hebben een commissie gevormd om het Vissersmonument onder de aandacht te brengen. Het is gebleken dat vele bewoners en vooral de jongere generaties, geen idee hebben van het bestaan van dit

bijzondere beeld. Vandaar dat nu het initiatief is genomen om op 17 mei aanstaande een herdenking te houden bij het Vissersmonument op het Grote Visserijplein bij de Koningin Wilhelminahaven. Naast enkele andere sprekers zal ook burgemeester Bert Wijbenga enige woorden spreken.

Het is belangrijk dat In Vlaardingen de herinnering aan de visserij en dan voornamelijk de haringvisserij levendig blijft. 

Eens was Vlaardingen de belangrijkste aanvoerplaats voor haring van ons land. Daarmee is Vlaardingen, dat nog steevast de ‘Haringstad’ wordt genoemd, groot geworden. Uiteraard is bekend dat er vanuit die stad niet meer op haring wordt gevist. Er zijn immers geen haringloggers meer, alhoewel de in de Oude Haven liggende zeillogger VL92 Balder wel een schip was dat in vroegere tijden de Noordzee opvoer om die visjes te verschalken. Niettemin is een ogenblik stilstaan bij het Vissersmonument en in gedachten teruggaan naar de diverse rampen met loggers op zee en de daarbij behorende mannen, jongens, herdenken een mooie gelegenheid. Dat er schepen vergingen weet ongeveer elke Vlaardinger wel. Denk daarbij aan de datum 10 oktober 1926. Vanaf die datum zou het voor een groot aantal families in Vlaardingen en Marken nooit meer worden zoals het was. Het was onder andere het vergaan van de logger VL 46 ‘Copernicus’ van rederij Joost Pot dat daaraan ten grondslag lag. Door een storm vergingen toen vijf Nederlandse vissersschepen waarbij 63 slachtoffers vielen waaronder de bemanningen van drie Vlaardingse loggers. In de periode 1860 - 1976 bleven 427 Vlaardingse vissers met 77 schepen op zee. Onnodig te zeggen wat dat in de kleine woningen van de Vlaardingse families betekende. Zowel de Vlaardingse stoomlogger Copernicus als de zeillogger VL 213 ‘Theodoor’, schipper Van der Toorn, van de rederij N.V. Algemene Reederij- en Handel Maatschappij vergingen. Van der Toorn overleefde deze schipbreuk. Het jaar 1926 ging dan ook de boeken in als rampjaar. Behalve de stoomlogger Copernicus en de Theodoor vergingen nog meer loggers. Het waren de zeillogger VL 25 ‘IJssel VI’ van schipper Jan de Bruijn, een gecharterd schip van Scheveninger K.J. Knoester, de Katwijker zeilloggers KW 148 ‘Arie’ en de KW 152 ‘Agatha Maria.’ De Raad voor de Scheepvaart onderzocht het vergaan van de Copernicus. In januari 1927 rapporteerde deze instelling dat tijdens de hevige storm er een luik van het schip was opengeslagen en nadat die twee dagen eerder waren vastgesjord. Volgens het verslag van de raad was de storm de hoofdoorzaak van de ramp met de Copernicus die toen aan de noordwestzijde van de Doggersbank voer.

De herdenking bij het Vissersmonument op het Grote Visserijplein in Vlaardingen is op vrijdag 17 mei a.s. waarvan de aanvang is om 16.00 uur. De organisatie ontvangt de gasten vanaf 15.30 uur  in het Party Centrum Prikkenwater, Koningin Wilhelminahavenzz 3 3134KG te Vlaardingen. Gaarne aangeven via vissersmonument-vlaardingen@outlook.com met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn en of u bloemen bij het monument wilt leggen.

Faciliteiten

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen